Moskovskyi avenue - Okruzhna road
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Ordzhonikidze
ADDRESS: Moskovskyi avenue - Okruzhna road
WEB-CAM DIRECTION: Proletarska station