Velyka Kopania
CITY: Other
DISTRICT: Vinogradovskiy
ADDRESS: Velyka Kopania
WEB-CAM DIRECTION: Shyroke