Zhytomyrs
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Zhytomyrs"ke Hwy
WEB-CAM DIRECTION: Irpin