Ostrovskogo st., 62
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Zamostyanskiy
ADDRESS: Ostrovskogo st., 62
WEB-CAM DIRECTION: Ostrovskogo st. - 50years Peremogy st.