50-years Peremogy st., 31
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Zamostyanskiy
ADDRESS: 50-years Peremogy st., 31
WEB-CAM DIRECTION: 50-years Peremogy st - Kotsybynskogo ave