Khmelnytske highway - Barske highway
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Leninskyi
ADDRESS: Khmelnytske highway - Barske highway
WEB-CAM DIRECTION: city center