Yunosti avenue - Keletska street
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Zamostyanskiy
ADDRESS: Yunosti avenue - Keletska street
WEB-CAM DIRECTION: Kosmonavtiv avenue