crossroads of Shyroka and Subbotovska streets
CITY: Lviv
DISTRICT: Zheleznodorozhniy
ADDRESS: crossroads of Shyroka and Subbotovska streets
WEB-CAM DIRECTION: street Gnezdovskoho