Svobody square
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Dzerzhynskiy
ADDRESS: Svobody square
WEB-CAM DIRECTION: Lenina avenue