Hvardiitsiv Shyronintsiv street - 50-richchya VLKSM avenue
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Moskovskiy
ADDRESS: Hvardiitsiv Shyronintsiv street - 50-richchya VLKSM avenue
WEB-CAM DIRECTION: Blyukhera Street