15 Hnata Jury St.
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: 15 Hnata Jury St.
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva road