Chervonozoryanyj Avenue - Kirovogradska St.
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryanyj Avenue - Kirovogradska St.
WEB-CAM DIRECTION: Sevastopolska Sqr.