Shylyavska substation, Vadyma Hetmana St - Peremohy Ave
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Shylyavska substation, Vadyma Hetmana St - Peremohy Ave
WEB-CAM DIRECTION: Industrialnyj bridge