Peremogy Avenue - Dovzhenka St., Shylyavska substation
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Peremogy Avenue - Dovzhenka St., Shylyavska substation
WEB-CAM DIRECTION: Dorohozhychi substation