Polyarna street - Berezhanska street
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Polyarna street - Berezhanska street
WEB-CAM DIRECTION: Bohatyrska street