Minska station, Marshala Tymoshenka street
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Minska station, Marshala Tymoshenka street
WEB-CAM DIRECTION: Minska square