Vystavkovyi Tsentr station, Akademika Hlushkova avenu
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Vystavkovyi Tsentr station, Akademika Hlushkova avenu
WEB-CAM DIRECTION: Odeska square